Εμπιστευτείτε μας και θα χαρούμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.
 
 

Έκδοση κοινοχρήστων

 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

 
Η έκδοση των κοινοχρήστων συνιστά τη χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων για την εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης, ατομικών ειδοποιητηρίων και αποδείξεων. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει αναλάβει την Διαχείριση της οικοδομής, τότε υπεύθυνος για τις χρεώσεις είναι ο εκάστοτε διαχειριστής.
 
Διαχείριση - Έκδοση Κοινοχρήστων - ΚΟΣΜΟΣ SERVICE